Zorginfo

Zorginfo biedt hét online portaal voor het transparant en objectief indiceren en inzetten van rolstoelen & hulpmiddelen. Zorginfo biedt de basis voor een goede verantwoording en optimale kostenbeheersing. Zorginfo zet zich in om de kosten rond de inzet van hulpmiddelen en rolstoelen beheersbaar te houden. Optimale aansluiting bij functioneringsproblemen en behoeften van clienten is hierbij een voorwaarde. 

Over Zorginfo

Wist u dat voor 200.000 cliënten vanuit de Wlz gebruik wordt gemaakt van Zorginfo?
In 27 Zorgkantoorregio’s verspreidt over heel Nederland wordt door meer dan 3200 indiceerders en 4.000 leveranciers efficiënt samengewerkt in een gestroomlijnd proces ondersteund door Zorginfo.
Per maand worden zo’n 10.000 indicaties gesteld en elk jaar worden meer dan 50.000 rolstoelen herverstrekt.