DataRotonde

Uw integratiespecialist in de Nederlandse vastgoedsector!

De goede uitvoering en beheer van processen in de IT is een succesfactor voor verlaging van de bedrijfslasten. Info Support wil blijven inspelen op steeds veranderende behoeftes in de markt. De dienstverlening voor haar vastgoed-gerelateerde activiteiten zijn ondergebracht in DataRotonde B.V.

DataRotonde

De DataRotonde is een integratieplatform met gestandaardiseerde koppelingen dat specifiek ingericht is voor gebruik door de Woningcorporaties en Vastgoedsector. Vanuit de noodzaak om de bedrijfslasten terug te brengen vindt er een ontwikkeling plaats waarmee geautomatiseerde processen naadloos met de DataRotonde geïntegreerd kunnen worden. Hierdoor wordt voor de “regie-corporatie” extra flexibiliteit gecreëerd op basis van een robuust applicatielandschap.