c2GO

c2GO biedt gemeenten een passende oplossing voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet. Met c2GO zijn gemeenten in staat zorg te dragen voor een effectieve en efficiënte inrichting van het sociaal domein, waarbij beleid en uitvoering volledig ondersteund worden. Het resultaat is grip op het sociaal domein, continu inzicht in de financiële verantwoording en optimaal geholpen burgers.

Visie c2GO

Zorg dicht bij de burger, daar geloven wij in. Laagdrempelig, kostenverlagend, snel, op maat en beter! Dat is waar de zorg de komende jaren naartoe gaat. Burgers centraal, gemeenten in de regie, zorgaanbieders die hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Geen loze kreten, maar een ideaal beeld waarin we met zijn allen in moeten gaan geloven.

c2GO draagt hierin bij met haar oplossingen. Gemeenten zullen hun processen verder optimaliseren. Daarbij komt de software van c2GO goed van pas. Grip houden op de processen, erop kunnen sturen en verantwoording kunnen afleggen. Slim gebruikmakend van de standaarden voor de declaratie en facturatie, die verweven zijn in onze software. Met goede modulair opgebouwde oplossingen is iedere gemeente in staat regie te voeren op de zorgtaken. Standaardisatie in communicatie met de omringende zorgaanbieders hebben we hoog in het vaandel.